Specjalista ds. zakupów

Firma Deerfos Europe Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji materiałów ściernych, zlokalizowana w Błoniach (k. Miękini) poszukuje Specjalisty ds. zakupów.

Wymagania
  • Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i w piśmie
  • Umiejętność posługiwania się pakietem Ms Office
  • Umiejętność prowadzenia negocjacji
  • Wykształcenie co najmniej średnie
  • Czynne prawo jazdy kat. B
  • Zaangażowanie i samodzielność
Oferujemy
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Samodzielną pracę pełną wyzwań
  • Pracę w młodym i ambitnym zespole
  • Szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zapewniamy szkolenie na oferowane stanowisko.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o przesłanie aplikacji lub o dostarczenie jej bezpośrednio do naszej firmy. Skontaktujemy sie z wybranymi kandydatami.

 

Proszę o dołączenie w CV poniższej klauzuli:

1. Administratorem Danych Osobowych jest DEERFOS EUROPE Sp. z o.o. Błonie, ul. Akacjowa 15, 55-300 Miękinia

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2018.108 j.t.)

3. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek brak powyższej zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości rozpoznania dokumentów aplikacyjnych celem zatrudnienia.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Mam prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.);

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Tylko jeden plik.
Limit 512 MB.
Dozwolone rozszerzenia: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Tylko jeden plik.
Limit 512 MB.
Dozwolone rozszerzenia: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.